Gök İnşaat

YAPI DENETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPI DENETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

18 Mayıs 2018
 
 
 
 

YAPI DENETİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK 

11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18.,19.,20.,21. Maddeleri ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Bu nedenle 4708 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 1/1/2019 tarihi itibariyle hangi yapıda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağının elektronik sistem şeklinde belirlenmesi tesis edilecektir.

 

-          Yeni düzenlemeler ne zaman uygulamaya konulacak?

-          1/1/2019 tarihinden itibaren uygulamaya koyulacaktır.

 

-          Uygulamanın detayları ne zaman ve nasıl belirlenecek?

-          Bakanlığımızca hazırlanacak Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik öngören taslağa sektörde yer alan paydaşların görüşleri de alınmak suretiyle son şekli verilerek, konuya ilişkin detaylar belirlenecek ve düzenlemeler 1/1/2019 tarihinden önce Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

 

-          Mevcut yapılara ait yapı denetim hizmet sözleşmelerinin durumu ne olacak?

-          Söz konusu sözleşmeler geçerliliğini sürdürecektir. Bu yapıların denetim hizmetlerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

 

-          Yapılan düzenlemelerle sektörde başka değişikliklere gidilecek mi?

-          Sistemde getirilen bir diğer önemli değişiklik ise teknik öğretmen ve tekniker diye ifade ettiğimiz ara teknik elemanlara belirli sınırlamalar içerisinde şantiye şefliği ve yardımcı kontrol elemanlığı görevi yapabilme imkanı verilmesi olup, yapılan bu düzenlemeyle hem konuya ilişkin yaşanan teknik eleman sıkıntısının önüne geçilerek daha etkin bir denetimin sağlanması hem de bu kişilerin yaşadığı istihdam sıkıntısının aşılması hedeflenmiştir.