Gök İnşaat

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temiz, düzenli ve standartlara uygun bir çalışma ortamını sürekli kılmak; kaynağı, gerektiği miktarda, doğru zamanda, doğru biçimde kullanmak öncelikli hedeflerimizdir. Bu hedeflere ulaşmamız, müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede, uzun ömürlü projelerle değer yaratmamıza yardımcı olmaktadır. Kalite politikamız bu bileşenler üzerine kurulmuştur. Bize göre kalite, ulaşılması gereken bir hedefin ötesinde, tamamen bir yaşam tarzıdır.

GÖK İNŞAAT TAAHHÜTÜ

 • Hizmetlerimizi uyguladığımız standartlar, bağlı bulunduğumuz yasal mevzuatlar, müşterilerimizin şartları ve GÖK İNŞAAT kuruluş prosedürleri dahilinde sunarak müşteri memnuniyetini temel amaç alarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,

 • Kurum olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,

 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

 • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

 • Müşteri odaklı çalışma felsefemiz ile müşteri şikayetlerini objektif, tarafsız ve eşit ilkeler ile ele alacağımızı ve çözüm odaklı yaklaşım göstereceğimizi,

 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek; Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği entegre yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

 • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı,

 • İlgili tarafların Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı,

 • Sürekli gelişme felsefemizi ve sistemlerimizi tüm süreçlerde entegre yönetim sistemine uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payımızı, karlılığımızı ve rekabet gücümüzü arttıracağımızı,

 • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.